Yellowfin Sole fillet

Yellowfin Sole fillet

3-5 oz black/white skin less 5 kg