Ėrienos nugarinė su šonkauliais

Ėrienos nugarinė su šonkauliais

(7-8 šonk.) ~800g,